Bina ve Tesis Yönetim Hizmetleri

Bina ve Tesis Yönetim Hizmetleri
Bu hizmet Fe Grup | Fe Service Solutions F.S.S. tarafından sağlanmaktadır.


Facility Management / Tesis Yönetimi Hakkında

Facility Management kavramının Türkçe'deki karşılığı Tesis Yönetimidir. Tesis deyimini ilk duyduğumuzda aklımıza Ticari bir anlam gelse de "TESİS" kelimesi yaşam ve çalışma alanlarımızın tamamını kapsamaktadır. Dolayısıyla apartmanlar, siteler, rezidanslar, Plazalar, Hastaneler, Okullar, Fabrikalar ve AVM'ler bir tesis olarak değerlendirilmektedir.

Tesis Yönetimi ise; tesisler için gerekli olan Yönetim, Denetim, Güvenlik, Teknik, Bakım, Temizlik vb gibi destek hizmetlerinin verimli ve etkili bir şekilde sunulmasına odaklanan profesyonel bir hizmet olarak tanımlanabilir.  ISO (International Organization for Standardization) Tesis Yönetimini;insanların yaşamını iyileştirmek ve çekirdek işin verimliliğini artırmak amacıyla inşa edilmiş çevre içerisinde insanları bütünleştiren, yerleştiren ve işleyen organizasyonel işlev olarak tanımlamaktadır.

Neden Profesyonel Yönetim?

Hızla gelişen ülkemizde İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerimiz başta olmak üzere özellikle son yıllarda Kentsel Dönüşüm ve yenilenme projeleri ile birlikte çok katlı iş ve yaşam binalarının inşa edilmesi, bu binalarda toplu halde yaşayan ve çalışan insanların kullandıkları ortak alanların yönetilmesini zorunlu hale getirmiştir.

Bugüne kadar süregelen uygulamalarda, söz konusu bina içerisinden bir kişi yöneticilik görevini üstlenmekte, bir senelik görevi sonunda ise bir başka kişiye görevini devretmektedir. Ancak böyle bir yönetim tarzında seçilen yönetici kişinin her işi profesyonel olarak bilememesi ve yönetememesi emek ve zaman kaybına yol açtığı gibi aynı zamanda maddi olarak da zararlara yol açmaktadır. Ve bu amatör sistem Yönetici ve diğer sakinler arasında kişisel sorunlara yol açmakta ve komşuluk ilişkilerine de ayrıca zararlar vermektedir. Bu sebeplerle; Günümüzde hemen hemen her apartman, site ve iş merkezlerinde yaşanan bu olumsuz durumların varlığı neticesinde sorunlarla yüzleşmek zorunda kalan kat malikleri Profesyonel Yönetim anlayışını benimsemiş ve Profesyonel şirketlerden hizmet alma yolunu seçmeye başlamışlardır.

Profesyonel Yönetim; Yaşam ve Çalışma alanlarımızı oluşturan yani kısaca zamanımızın tamamını geçirdiğimiz yapılarda yaşam kalitesini yükselten bu mülklerimize katma değer sağlayan bir meslektir. Fe Grup, müşterilerine Hukuki Desteklerden, Güvenlik, Temizlik, İlaçlama, Teknik Destek, Tadilat - Tamirat vb. gibi bir tesisin işleyişinde yer alan hizmet yelpazesinin bütününü sunmaktadır.